Rólunk

 

     Örömmel tölt el bennünket, hogy az elsők között kaptuk meg a lehetőséget és kis falunkban gyönyörű természeti környezetben, az óvoda szomszédságában egy kis gyermekbirodalom várja az ide látogatókat.

     A Biztos – kezdet program keretében jelenleg 35 Gyerekház működik az országban. A tervek szerint 2013-ra 200 Gyerekház jön még létre.

     A pályázat alapvető célja olyan helyi Biztos-kezdet programok megvalósítása, amelyek a helyi szükségletekhez igazodóan hatékonyan segítik a 0-5 éves gyerekek fejlődését. A program során el kell érni, hogy a résztvevő gyermekek veleszületett képességeik optimumát elérjék. Minden fejlődési területet érintő (mozgás, értelem, érzelem, nyelv és kommunikáció, észlelés) szakmailag megalapozott emberi és tárgyi környezet biztosításával.

A program két fő irány:

 • A gyermekek szociális és érzelmi fejlődésének elősegítése, egészségének a védelme, képesség és készségfejlesztése, valamint
 • a család, mint közösség erősítése, támogatása.


A projektben megvalósítani kívánt célok:

      Csecsemők és kisgyerekek szociális, érzelmi és értelmi fejlődésének javítása.

 • megfelelő minőségű egészséges környezet kialakítása
 • korai közösséghez való alkalmazkodás kialakítása
 • a speciális igényű gyermekek szükségleteinek korai felismerése

     Szülői szerepek, kompetenciák megerősítése

 • a gyermekek és a szülők között kialakuló korai kapcsolat erősítése
 • a család életében jelen lévő problémák, konfliktusok és válsághelyzetek kezelése
 • a szülők képzése

     A szegénységből kivezető út hatékony keresésére ösztönzés:

 • egészséges életmódra serkentés
 • családok és helyi közösségek erősítése
 • családok hasznos szabadidő-eltöltése
 • a családok működjenek közre saját környezetük alakításában, és az őket érintő döntések előkészítésében
 • helyi önszerveződési folyamat ösztönzése

     Jelen pályázati program keretében a Biztos kezdet program megvalósulásának helyszíne a Kastélykerti Gyerekház. A Gyerekház biztonságos a kisgyermekkori fejlődést támogató személyes és tárgyi környezetet biztosít, ahol a feladatra felkészített munkatársak segítik a gyerekek spontán és szervezett játéktevékenységét a szülők aktív bevonása mellett. A Gyerekház célja elsősorban nem a gyerekek napközbeni ellátása, hanem a szülő-gyerek kapcsolat erősítése, a szülővel való együttműködés a gyerekek optimális fejlődésének érdekében.

     A Kastélykerti Gyerekház létrehozásához szükséges átalakítások, felújítási, berendezési munkálatok 2009 szeptemberétől zajlottak, a nyitva tartás 2009. november 4-től indult.

     A Gyerekház egész évben, az év minden munkanapján, a délelőtti órákban, minimum napi 4 órában tart nyitva.

Szakmai megvalósítók:

 • szakmai vezető: Sata Bertalanné
 • gyerekház vezető: Czentnárné Márton Tünde 
 • gyerekház munkatárs: Bíróné Veres Krisztina
 • segítő munkatárs: Jóni Jánosné

Várt eredmények:

 • a gyerekházat látogató szülők és gyerekek közösségé formálódjanak, a gyermekek hatékony fejlesztésével, mivel a közösséghez szoktatás korán elkezdődik, az óvodai beszoktatás megkönnyítése
 • kevesebb gyermek mutat lemaradást az iskolában
 • betegségek száma csökken
 • munkába álló szülők számának növekedése
 • közösségi programok száma növekszik
 • családi illetve közösségi kapcsolatok erősödése