Szülőknek

Hogyan segítjük mi a gyerekek képességeinek kialakulását?
Mit kell tudnia a gyereknek,mire óvodába megy?  Óvoda-érettségi mutatók


A gyermek második születés napja után érdemes elgondolkodni azon, hogy milyen ismeretekre, viselkedésformákra van szükség ahhoz, hogy zökkenőmentesen illeszkedjen be az óvodai közösségbe. Az óvodakezdés minden kisgyermek számára nagy esemény. Sokat tehet ebben az utolsó egy évben a szülő azért, hogy a gyermeke sikerként élje meg az óvodakezdést, és később is szeressen odajárni.


       A nagymozgások fejlesztésében akkor tesz a legtöbbet, ha engedi szabadon futkosni, mozogni! Ez azonban csak az állóképességet javítja, sokoldalúan kell a mozgáskultúráját javítani pl: labdázás, gurítás, dobás, focizás, kapura rugás, tornázzanak: járás gyakorlatok (kifelé, befelé fordított lábfejekkel) guggoló, négykézláb járás, tornagyakorlatok (kar, törzs, láb), biciklizés, hintázás stb.


A kéz finommozgásai nem velünk születettek, hanem tanulhatók. Az óvodai foglalkozások már kiscsoportban nagy szerepet kapnak a manuális ténykedés. Azok a gyerekek, akik sokat és sokféle tevékenységre használják kezüket, ujjaikat, iskoláskorukban is könnyebben tanulnak meg szépen írni, tisztán, gondosan dolgozni.

A legjobb kézügyesség-fejlesztő tevékenység a rajzolás, festés, gyurmázás, gyöngyfűzés, összerakható játékokkal, kocákkal való ismerkedés.

A 2-3 év közötti gyermekek eltérő szinten állnak beszédfejlettségük tekintetében. Van aki ekkor kezdi a szavakat mondatokká fűzni, de akad olyan gyermek is, aki mondókákat, versikéket „szaval”. Sohasem szabad a rossz kiejtéséért kinevetni, de nem szerencsés a szavak kimondása után szólítani, így könnyen elbizonytalanodhat. Inkább beszéltessük, hogy kedvet kapjon a közlésre. Ezt úgy érhetjük el, ha figyelünk rá, és sokat beszélgetünk minden témáról (tiszta beszédünk példa) A gondolkodás fejlesztéséhez stabil ismeretanyagra, alkalmazható ismeretekre van szükség. Csak megfelelő mennyiségű tájékozottság, tudás birtokában fejleszthető logikai, probléma-megoldó képessége.(testrészek ismerete, család, helyhatározó szók, színek, ellentétpárok, számtani fogalmak (több-kevesebb, számlálgatás3-5-ig)A kisgyermek érzelmi élete tapasztalatok útján gazdagodik.

A saját pozitív érzelmek: az öröm, a meglepetés, a nyugalom és a szeretet arra ösztönzik, hogy az események, melyekből ezek az érzelmek fakadtak, megismételje. Játékaiban szívesen játssza el azokat a pillanatokat, melyek jó érzéssel töltötték el. Keressék, ismételjék meg azokat a helyzeteket, eseményeket, melyek a gyermekből örömet, megelégedettséget váltanak ki!


Önálló játék fejlesztése. Az a kiskorú gyermek, aki kellően támogató és nyugodt légkörben nevelkedik, szinte mindennel tud játszani. Ha kezébe kerül bármilyen tárgy, fantáziája megindul, és már kezdődik is a játék. A legtöbb ugyanis néhány nap alatt elveszíti az újdonság jellegét.

Ajánlott játékok: labda (kicsi, nagy), formafelismerési játékok, gyurma, nagyobb –kisebb autók, babák, fa-műanyag kockák, legó, műanyag állatfigurák, fűzőcskézők. Közös játék lehetőségek: papás-mamás babákkal, doktoros, bevásárlás, utazás, szerelős, állatetetés,építgetés stb.

 
Önkiszolgálás:Nagyon fontos , hogy az óvodába lépő gyermek szobatiszta legyen, testi szükségleteit időben jelezze. Tudjon önállóan kanállal enni és pohárból inni. A három éves gyermek szívesen próbálkozik az öltözködéssel, cipő húzással. Ez biztosan több időt vesz igénybe, de sietésre való hivatkozással ne gátoljuk a gyermek önállóságának fejlődését. A biztatás , a türelem és nem utolsó sorban a dicséret előbb-utóbb meghozza  gyümölcsét.